Mae’r Wefan Yn Symud!

Dim ond nodyn bach i ddweud mod i wrthi’n symud y wefan yma i gyfeiriad newydd:

https://www.dafyddelfryn.cymru

Mae’r rhan fwyaf o gynnwys wedi cael ei drosglwyddo drosodd yn barod – a fydd na ddim cynnwys newydd yn ymddangos ar y fersiwn yma o hyn ymlaen.

Diolch i bawb sydd wedi dod draw i fysnesu dros y blynyddoedd, a gobeithio wela ni chi ar y safle newydd!

 

Hwyl

Dafydd