Mapio Tryweryn

Mapio Tryweryn

Tryweryn

Mae’n 50 mlynedd ers i Gorfforaeth Tref Lerpwl foddi cwm Tryweryn, gan suddo pentref Capel Celyn a nifer o ffermydd cyfagos. Cliciwch yma i gael yr hanes i gyd ar Wicipedia – linc

Mae’r map rhyngweithiol yma yn dangos be gafodd ei golli o dan y dŵr. (cliciwch ar y llun isod i agor y map)

Tryweryn

Tryweryn

Y Map

Mae’n bosib gweld lleoliad pentref Capel Celyn, y ffermydd a’r tir gafodd ei suddo. Eironig hefyd yw’r rhybudd “Liable to floods” sydd ar y map ger afon Tryweryn. Newidiwch y lefel trylowder i gymharu’n well y newid.

Data 

Daw’r data mapiau hanesyddol o wefan diddorol llyfrgell genedlaethol yr Alban http://maps.nls.uk/os/6inch-england-and-wales/.