Cymreigio.js

Llyfrgell javascript ar gyfer cyfieithu
termau o Saesneg i Gymraeg

Enw Mis

Gellir mewnbynnu mis llawn e.e "January", neu'r ffurf fer e.e "JAN"

Awe
Canlyniad galw cymreigio.enwMis() =


Rhif Mis

Mewnbynnu rhif mis e.e "6", neu "06" i gael enw'r mis cyfatebol

Awe
Canlyniad galw cymreigio.rhifMis() =


Enw Dydd

Gellir un ai mewnbynnu’r enw llawn e.e "Monday", neu'r ffurf fer e.e "Mon"

Awe
Canlyniad galw cymreigio.enwDydd() =