Gwaith

Portffolio yn cynnwys ychydig o esiamplau o'n ngwaith mapio a siartiau, yn bennaf gyda javascript, twitter, LeafletJS a Google Charts

Tuedd Twitter

App syml sy'n dadansoddi defnydd twitter i ddarganfod unrhyw duedd

#twitterAPI #javascript #PHP #MaterialDesign #Cymru

Cymreigio.js

Llyfrgell jaascript i gyfieithu termau o'r Saeesneg i Gymraeg

#javascript #github #Cymru

Map Mewnfudo

Map Rhyngweithiol sy'n dadansoddi'r data mewnfudo i mewn ac allan o Gymru rhwng 2001 - 2011

#Mapio #lefletJS #GIS #GoogleCharts #Cymru

Map Canol Cymru

Map Rhyngweithiol yn dangos canol Cymru, a canol y siroedd

#Mapio #lefletJS #GIS #Cymru

Map Prisiau Tai

Map Rhyngweithiol yn dangos canlyniad dadansoddi data prisiau tai yng Nghymru.

#Mapio #lefletJS #GIS #Cymru

Mapio'r Eisteddfod

Mapio hanes yr Eisteddfod drwy Gymru

#Mapio #lefletJS #GIS #Cymru