Lluniau

Y Fenai

Lluniau o lannau'r Fenai ac Ynys Tysilio

Chwarel Trefor

Hen luniau o chwarel ithfaen yr Eifl, uwchben Trefor

Y Trip Cwch

Lluniau o drip cwch oddiar arfordir Trefor

Glynllifon

Lluniau o barc gwledig Glynllifon, ger Caernarfon

San Francisco

Lluniau o amgylch San Fran

Alcatraz

Ynys a carchar Alcatraz, San Francisco

DafyddElfryn